O fondu

Investujeme do nových bytů v Praze

Náš fond má investiční strategii postavenou na přímém nákupu nově dokončených bytů od developerů v Praze a okolí.

Jsme přesvědčeni o správnosti této investiční strategie z dlouhodobého pohledu, protože Praha je investičně nejkonzervativnější lokalitou v oblasti rezidenčních nemovitostí. Je pro to několik důvodů.

  • Obrovská kupní síla obyvatel v Praze
  • Obrovský zájem investovat do bytů v Praze z řad bohatších obyvatel v regionech
  • Dostatek kvalitních pracovních příležitostí v Praze
  • Dlouhodobý nedostatek nových bytů v Praze vinou nedostatku stavebních pozemků v Praze a délky stavebního řízení

Náš fond investuje pouze do nových bytů. V žádném případě nenakupuje byty na sekundárním trhu, zvláště pak staré byty, jako jsou byty v panelových domech. Naším investičním cílem je nabývat pouze čerstvě postavené nemovitosti.

Lepší ceny než přímý nákup bytu v Praze

Náš fond dosahuje výrazně lepších podmínek u nákupu bytů, než jakých je schopen dosáhnout individuální investor přímým nákupem bytu. V tuto chvíli je to řádově o 10-20 tisíc CZK za m2.

Pravidelný přehled o hodnotě majetku

1x měsíčně s námi máte přehled o tom, jak se vyvíjí vaše investice. Díky investováním v našem fondu jste spolumajitelem celého našeho portfolia.

Lepší likvidita než u přímého nákupu bytu v Praze

Pokud si koupíte byt v Praze, jeho zpeněžení je pro vás proces na měsíce se spoustou starostí. Náš fond vám nabízí lepší likviditu vaší investice. 

Rozložení rizika

S námi rozkládáte investiční riziko celkem mezi 86 bytových jednotek po celé Praze a okolí v různých lokalitách i různých projektech. 

Žádné starosti se správou bytu

S investicí do našeho fondu nemáte žádné starosti spojené s péčí o byt nebo s nájemníky. Toto vše za vás řeší náš fond.

Vysoká transparentnost našeho fondu

Naši investoři jsou naši partneři. Pravidelně zveřejňujeme veškeré podstatné informace o vývoji našeho investičního portfolia nad rámec našich zákonných a regulatorních povinností včetně hodnot akvizičních nákladů a valuací všech nemovitostí v našem portfoliu.